Honderd Huizen van de Brugse Poort werkt aan betaalbaar, kwalitatief en aangenaam wonen in de wijk. Honderd Huizen van de Brugse Poort verenigt buurtbewoners die mee willen helpen om de huisvestingsproblemen in de wijk aan te pakken. Dat doen we door er samen over na te denken, kansen te zoeken en om te zetten in concrete projecten. Zo maken we wonen in onze wijk beter betaalbaar, meer op maat en kwalitatiever.

Doe mee! Neem deel aan onze maandelijkse open werkmomenten.