Van 40 ideeën naar 4 testprojecten

Op 29 juni kwamen we bijeen om de buurtcoöperatie meer vorm te geven. Van 40 ideeën (in de thema’s wonen, voeding en gezondheid, werk, oud en jong, mobiliteit, dienstverlening) gingen we naar 4 projecten.

Kiezen is verliezen. Maar wat nu nog niet is, kan later. Zo zetten we een eerste stap in wat mogelijk een buurtcoöperatie kan worden.

We kozen op basis van de volgende voorwaarden:

  • Gedragenheid en enthousiasme
  • Praktische haalbaarheid
  • Op maat van de buurt
  • Past binnen de missie van solidair-coöperatief-waardig werk-duurzaam.

In de komende maanden worden eerste bijeenkomsten per project georganiseerd om verder uit te werken. Eind dit jaar koppelen we terug naar elkaar. We bouwen ook geleidelijk aan onze missie en visie.

De vier projecten waar we mee starten:

  1. Een ‘(ver)bouw- en klusteam’ in de Brugse Poort, dat enerzijds kan sensibiliseren over en oplossingen aanreiken voor een aantal “huiskwalen”, zoals vochtproblematiek, bedwantsen, huiszwam…, maar anderzijds ook zou kunnen uitgroeien tot een netwerk van lokale aannemers die coöperatief ondersteund worden.
  2. Met het traject ‘100 huizen voor de Brugse Poort’ onderzoeken hoe we een fonds of coöperatie kunnen oprichten en/of gebruiken om 100 huizen in de Brugse Poort betaalbaar en kwalitatief op lange termijn te kunnen aanbieden.
  3. In het project ‘administratieve hulpverlening’ gaan we na of er draagkracht is om in de buurt een netwerk van mensen uit te bouwen dat anderen en elkaar wil ondersteunen bij administratieve vragen.
  4. We willen inzetten op meer en aantrekkelijke bewegwijzering in de Brugse Poort, zodat we met z’n alles gemakkelijker de weg vinden naar mooie plekken, interessante organisaties, plaatsen van historische waarde…