100 Huizen dient voorstel in bij Stad Gent voor Cité in Abrikoosstraat

Na maanden van constructief overleg met de stad en intensieve werkmomenten met partners CLT Gent, wooncoop en Het Pandschap dienden we vandaag een voorstel in bij het kabinet van schepen Tine Heyse. Met een nota stellen we een organisatiemodel en financieel plan voor om 8 woningen in de Cité ‘Koer van Loo’ (Abrikoosstraat) kwaliteitsvol te renoveren én beschikbaar te houden voor een sociaal doelpubliek. Er zijn nog een aantal onduidelijkheden, maar we geloven dat dit samenwerkingsmodel tussen de stad, Woningent (huidige eigenaar), de buurt en alternatieve woonmodellen, een inspirerend pioniersproject kan zijn als onderdeel van een structurele oplossing voor de woningcrisis. Hopelijk kunnen we snel samenzitten met de medewerkers van Schepen Tine Heyse om onze ideeën in realiteit om te zetten!