Over

Honderd Huizen van de Brugse Poort werkt aan betaalbaar, kwalitatief en aangenaam wonen in de wijk. Honderd Huizen van de Brugse Poort verenigt buurtbewoners die mee willen helpen om de huisvestingsproblemen in de wijk aan te pakken. Dat doen we door er samen over na te denken, kansen te zoeken en om te zetten in concrete projecten. Zo maken we wonen in onze wijk beter betaalbaar, meer op maat en kwalitatiever.

Buurtbewoners

Honderd Huizen van de Brugse Poort is er voor en door buurtbewoners. Iedereen kan zijn steentje bijdragen: folders uitdelen, fondsen werven, evenementen organiseren, woningen opknappen… We staan ten dienste van de wijk en haar bewoners. Zo wil Honderd huizen van de Brugse Poort écht verbinden, bewoners onderling, en bewoners en de buurt.

Samenwerken

We reiken nadrukkelijk de hand naar andere organisaties en het Gentse stadsbestuur. We wijzen op mogelijkheden en zoeken samen naar de beste oplossing voor de betrokken bewoners, eigenaars en organisaties. We zijn een constructieve gesprekspartner én aanjager. Op die manier zetten we stappen vooruit in een problematiek die dikwijls een verregaande impact heeft op het leven van vele mensen.

We maken werk van:

  •        Bewustmaking omtrent wonen
  •        Visieontwikkeling op wonen en ruimtegebruik in de wijk
  •        Stimuleren van nieuwe woonvormen en modellen van eigenaarschap
  •        Stimuleren van kwaliteitsvolle renovatie van woningen in de wijk
  •        Ondersteunen van huurders en verhuurders